Drinks

Non-alcoholic drinks

0,25 l Pepsi cola
55 Kč
0,25 l Pepsi max (sugar free)
55 Kč
0,25 l 7-up
55 Kč
0,25 l Mirinda
55 Kč
0,25 l Schweppes (indian tonic, ginger ale, bitter lemon, lemon)
55 Kč
0,25 l Lipton ice tea (green, lemon, peach)
55 Kč
0,2 l Granini (orange, multivitamin, black currant, apple, strawberry,)
50 Kč
1 l Granini (orange, multivitamin, black currant, apple, grapefruit, strawberry, pear, peach...)
150 Kč
0,33 l Mattoni/Aquilla (sparkling / no sparkless)
45 Kč
0,10 l Kofola
12 Kč
0,25 l Red Bull
75 Kč
0,4 l Homemade lemonades
75 Kč
1 l Tap water with lemon
70 Kč
1 l Soda
70 Kč

Hot bewerages

BIO tea with honey
75 Kč
Grog
95 Kč
Mulled wine (white, red) /12/
95 Kč
Honey
12 Kč
Hot chocollate with whipped cream / or without /7/
90 Kč

Coffe

Ristretto, espresso, lungo (strong, small, aromatic coffe 40ml/8g), milk /7/
70 Kč
Espresso macchiato (foamed milk, espresso 40ml/8g) /7/
75 Kč
Latte macchiato (1/3 foamed milk, hot milk, espresso 40ml/8g) /7/
85 Kč
Cappuccino (1/3 foamed milk, 1/3 milk, 1/3 espresso) /7/
80 Kč
Viennese coffe (espresso, whipped cream) /7/
80 Kč
Algerian coffe (espresso, 0,02 l eggnog, whipped cream) /3,7
90 Kč
Black coffe (turkish)
65 Kč
Irish coffe (espresso, 0,02 l whiskey, whipped cream) /7/
110 Kč
Ice coffe (espresso, milk, vanilla ice cream, whipped cream) /7/
115 Kč
Flat white /7/
120 Kč
Espresso doppio
100 Kč

Aperitives

0,08 l Metropol Bianco
80 Kč
0,08 l Cinzano Bianco
80 Kč
0,08 l Martini Bianco
80 Kč
0,08 l Martini Rosso
80 Kč
0,08 l Martini Extra dry
80 Kč
0,05 l Campari with a slice of orange
80 Kč
0,05 l Ten year port with dried plum
110 Kč
0,1 l Crodino - nonalcoholic aperitive
70 Kč
0,15 l Aperol spritz
130 Kč
0,15 l Hugo Spritz
115 Kč

Draft beer

0,5 l Pilsner Urquel 12° /1/
70 Kč
0,3 l Pilsner Urquel 12° /1/
50 Kč
0,5 l Konicek brewery - light lager Ryzák 11° /1/
55 Kč
0,3 l Konicek brewery - light lager Ryzák 11° /1/
40 Kč

Non-alcoholic draft beer

0,5 l Bernard Free /1/
50 Kč
0,3 l Bernard Free /1/
40 Kč

Liquer

0,04 l Baileys /7/
75 Kč
0,04 l Becherovka / lemon
70 Kč
0,04 l Jagermeister
80 Kč
0,04 l Malibu
65 Kč
0,04 l Eggnog /3, 7/
60 Kč
0,04 l Elderberry elixir
60 Kč

Distillates from R. Jelínek

0,04 l Plum brandy KOSHER 50% 5 years old
110 Kč
0,04 l Plum brandy 45% with dried plum
85 Kč
0,04 l Plum brandy Jelínek 45% from oak barrel
85 Kč
0,04 l Slivovice Jelínek with honey 35%
85 Kč
0,04 l Pear brandy 42% Williams with pear
85 Kč
0,04 l Apricot brandy 42% with dried apricot
85 Kč
0,04 l Raspberry plum 42%
90 Kč
0,04 l Pear Williams 40%
105 Kč

Distillates

0,04 l Vodka Finlandia
80 Kč
0,04 l Tequila Pepe-Lopez - silver
85 Kč
0,04 l Tequila Pepe-Lopez - gold
70 Kč
0,04 l Gin Beefeater
80 Kč
0,04 l Gin Malfy
105 Kč
0,04 Hendrick's gin
105 Kč
0,04 l Fernet Stock
65 Kč
0,04 l Fernet Stock citrus
65 Kč

Whisky, Whiskey, Bourbon

0,04 l Johnnie Walker - red
80 Kč
0,04 l Johnnie Walker - black
130 Kč
0,04 l Tullamore Dew
80 Kč
0,04 l Jameson
80 Kč
0,04 l Jack Daniels / Honey, Fire
85 Kč

Cognac, Brandy

0,04 l Hennesy V.S
135 Kč
0,04 l Hennesy V.S.O.P
175 Kč
0,04 l Metaxa 5*
85 Kč
0,04 l Metaxa 7*
105 Kč
0,04 l Martell V.S
125 Kč
0,04 l Chivas Regal 12 years
150 Kč

Rums

0,04 l Captain Morgan
70 Kč
0,04 l Bacardi Superior
70 Kč
0,04 l Bacardi Gold
80 Kč
0,04 l Božkov rum
60 Kč
0,04 l Old Bert
85 Kč
0,04 l Zacapa
155 Kč
0,04 l Diplomatico
155 Kč
0,04 l Don Papa
155 Kč
0,04 l Pyrat X.O Reserve
155 Kč
0,04 l Blue Mauritius Gold
180 Kč
0,04 l Cubaney Caramelo
85 Kč
0,04 l Legendario 7*
90 Kč
0,04 l Legendario 9*
100 Kč
0,04 l Presidente 23 Y.O
160 Kč
0,04 l Božkov Republica
80 Kč
0,04 l Božkov Republica Reserva
85 Kč
0,04 l Mount - Gay
175 Kč
0,04 l Bumbu
160 Kč
0,04 l Bumbu X.O
175 Kč
0,04 l Emperor Mauritian
145 Kč
0,04 l Plantation
175 Kč

Wines

0,01 l According to current offer
0,01 l White barrel wine /12/
45 Kč
0,01 l Red barrel wine /12/
45 Kč

Champagne

Bohemia Sekt non-alcoholic
350 Kč
Bohemia Sekt demi sec /brut / 12/
400 Kč
Bohemia Sekt rosé
400 Kč
Bohemia Sekt Prestige /12/
600 Kč
Moët & Chandon brut Imperial /12/
2150 Kč
Non-alcoholic for kids
180 Kč

Do not hesitate

Reserve your table

Do not hesitate to reserve a table at our restaurant. You can give us a call at this phone number:  
00420 - 572 551 033