Poctivá kuchyně

 Věříme, že pokud navštívíte naši restauraci se stylovým interiérem, s vyhlášenou moravskou a světovou kuchyní, širokým výběrem vín a příjemnou obsluhou, budete od nás odcházet vždy s nezapomenutelným gurmánským zážitkem.

Krásné prostředí a skvělé ubytování

Hotel Koníček nabízí svým zákazníkům komfortní ubytování ve 22 dvojlůžkových pokojích s možností přistýlek. Pokoje mají své vlastní sociální zařízení, koupelnu, TV, telefon a možnost připojení na internet.
Hotel, včetně pokojů je klimatizován.

Zajímavosti

 • Spolupracujeme s malým pivovarem Koníček od roku 2016
 • 19.7.2007 návštěva Tomáše Bati
 • 13.3 2007 návštěva prezidenta ČR Václava Klause
 • 2.3.2007 návštěva Dany Zátopkové
 • Stavba roku 2005 v Uherském Hradišti
 • Stavba roku 2005 ve Zlínském kraji

Něco o historii

 • Původní poplužní dvůr v Mařaticích existoval již v době, kdy obec ještě patřila cisterciáckému klášteru. V 16. století se dostal do rukou uherskohradišťských měšťanů a po porážce stavovského povstání se dvůr s půllánem (tzv. Farka) stal součástí Kulíškovy nadace pro vydržování mařatické farnosti
 • Podle městského urbáře z roku 1678 však byl dvůr hradišťskými děkany zanedbáván, proto se jej ujal městský velkostatek. Po parcelaci pozemků dvora v roce 1785 byla zřejmě zdejší budova využita pro skladování kontribučenského obilí.
 • Historie objektu Hotelu a restaurace Koníček se ponejvíce váže k době plné rozkvětu řemeslné výroby na uherskohradišťsku
 • Kolem roku 1850 se objekt dostal do soukromých rukou a následně v roce 1872 jej zakoupili Tomáš Hrček, Jan Hrček a Eduard Neugebauer, kteří zde začali od následujícího roku s výrobou kočárů, po 1. světové válce automobilových karosérii. Specialitou podniku, který zanikl v roce 1932 v důsledku tehdejší hospodářské krize, byly pohřební a hasicí vozy.
 • Ve sklepě umístili kovárnu, nad ní zařídili ostatní tři dílny. Továrnička se stala brzy široko daleko známa svou jakostí dokonalých výrobků. V roce 1887 přistavěli další dvě dílny a kromě toho zřídili pobočku v Králově Poli u Brna, kam se jeden ze společníků, Tomáš Hrček, přestěhoval.
 • V roce 1898 byla postavena další prostorná kovárna a zavedeny stroje s parním pohonem. Tou dobou bylo zaměstnáno v podniku asi 30 dělníků. Zřízením lokální dráhy Uh. Hradiště - Kunovice - Vlárský průsmyk a vyřazením kočárů jako dopravního prostředku hradišťských hotelů z provozu nastává již doba zhoršeného odbytu pro továrnu. Parní pohon byl nahrazen zase ručním.
 • Zajimavostí je, že také rakousko-uherský ministr zahraničí, který r. 1914 podepsal Srbsku ultimátum a zahájil tak osudnou první světovou válku, jezdil v kočárech z Mařatic. Dalším významným zákazníkem firmy bylo nedaleké buchlovské panství hrabat Berchtoldů.
 • Doba válečná nebyla podniku příznivá, výroba silně uvízla. Teprve po převratu oživuje zase činnost, i když se výrábějí většinou lacinější vozy řeznické apod. Již se však hlásí důraznější a moderní dopravní prostředek, auto, a vítězí nad kočárem. I továrna se přizpůsobuje na výrobu karoserií. Jsou nakoupeny nové stroje a současně zaváděná elektrifikace obce. Pracuje se plnou parou se 45 dělníky až do roku 1932, kdy nastala krize a továrna zastavila činnost takřka nadobro.
 • Dne 20. 8. 2003 byl dům odprodán manželům Vlastimilu a Daně Koníčkovým, kteří v letech 2004-2006 provedli náročnou rekonstrukci objektu. Celá nadzemní část byla zbořena, původní sklep byl zpevněn novou betonovou skořepinou a nad ním vybudován hotel, zvednutý na dvě patra (patro a podkroví). V dalších letech byly vykoupeny sousední domy s pozemky, které byly kdysi součástí dvora, a areál rozšířen o vnitřní parkoviště.
Restaurace, česká kuchyně, kvalitní suroviny, gastronomie, domácí atmosféra, příjemné prostředí, historický sklep, víno, lahůdky, maso, zdravé, pokrmy, příprava, Uherské Hradiště, Morava, Slovácko
Restaurace, česká kuchyně, kvalitní suroviny, gastronomie, domácí atmosféra, příjemné prostředí, historický sklep, víno, lahůdky, maso, zdravé, pokrmy, příprava, Uherské Hradiště, Morava, Slovácko
Restaurace, česká kuchyně, kvalitní suroviny, gastronomie, domácí atmosféra, příjemné prostředí, historický sklep, víno, lahůdky, maso, zdravé, pokrmy, příprava, Uherské Hradiště, Morava, Slovácko
Restaurace, česká kuchyně, kvalitní suroviny, gastronomie, domácí atmosféra, příjemné prostředí, historický sklep, víno, lahůdky, maso, zdravé, pokrmy, příprava, Uherské Hradiště, Morava, Slovácko
Restaurace, česká kuchyně, kvalitní suroviny, gastronomie, domácí atmosféra, příjemné prostředí, historický sklep, víno, lahůdky, maso, zdravé, pokrmy, příprava, Uherské Hradiště, Morava, Slovácko