WIFI ZDARMA
WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

RESTAURACE JE NOVĚ POKRYTA SIGNÁLEM VŠECH MOBILNÍCH SÍTÍ
Folklor a tradice
Folklor a tradice
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Obec je proslulá již od 14. století až dodnes vinohrady a typickými vinnými sklepy. Jsou zde zachovávány lidové zvyky a obyčeje, jako jsou především hody a poutě. Náměty z těchto míst čerpali malíři A.Frolka a J. Uprka. Sport - fotbalové hřiště, spo ... více >

Blatnička
Už od 16. století zde nastal rozvoj vinařství. Leží na trase Strážnické vinařské stezky. Její obyvatelé dodržují staré zvyky, tradice, obnovují lidové kroje. (vinařské sklepy, Kamenný sklep ve Vinařství Mičulka s možností grilování na zahradě, víceú ... více >

Boršice u Blatnice
Leží na úpatí Bílých Karpat. Mezi významné kulturní památky patří: kostel sv. Kateřiny a Boží muka, které jsou rovněž zasvěceny sv. Kateřině, která je patronkou obce. V obci se dodržují tradiční slovácké zvyky. (blízko poutní místo - kopec sv. Antoní ... více >

Hluk
Město Hluk se nachází ve Zlínském kraji, ve vzdálenosti cca 10 km od města Uh.Hradiště. Městem protéká říčka Okluky. Udržují se zde folklórní tradice, jejíchž dokladem jsou tradiční Dolňácké slavnosti s !jízdou králů". Hluk je charakteristickou ulic ... více >

Ostrožská Lhota
Leží v kopcovitém terénu zvedajícímu se až ke kopci sv. Antonína, známému poutnímu místu Slovácka. Kulturní a společenský život v obci je velmi bohatý a pestrý, místnífolklorní soubory zde udržují lidové tradice. V obci je rozšířené ovocnářství, zvlá ... více >

Slovácké muzeum
Slovácké muzeum sídlí ve Smetanových sadech v budově bývalého hostince Na střelnici postaveného roku 1908. K původní budově bylo přistavěno v letech 1936 a 1940-1942 boční křídlo podle velmi moderního projektu architekta Bohuslava Fuchse. Slovácké mu ... více >

Strážnice
Město Strážnice leží v Dolnomoravském úvalu na moravskoslovenském pomezí. V zahraničí je známé jako dějiště každoročně pořádaných mezinárodních folklórních festivalů. Jistě vás upoutá také Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, neboli strážnický skan ... více >

Vlčnov
Poloha Vinařská obec Vlčnov se rozkládá na předhůří Bílých Karpat v kotlině Vlčnovského potoka asi 5 km jihozápadně od Uherského Brodu. Historie V písemných pramenech se obec poprvé připomíná v r. 1264, archeologické nálezy však dokládají osídle ... více >

poslat odkaz příteli