WIFI ZDARMA
WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

RESTAURACE JE NOVĚ POKRYTA SIGNÁLEM VŠECH MOBILNÍCH SÍTÍ
Turistické cíle
Turistické cíle
Archeologická lokalita Uherské Hradiště-Sady "Špitálky"
Národní kulturní památka Uherské Hradiště-Sady "Špitálky" se nachází v dnešní městské části Sady. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit z období Velkomoravské říše. Je tady doložena přítomnost církevního komplexu se čtyřmi zděný ... více >

Archeoskanzen Modrá
1.6.-3.6.2007 Setkání kovářů Archeoskanzen Modrá 2.6.2007 Silácké hry Střelnice-Archeoskanzen Modrá 10.6.2007 Slovácké srdce- dechovkový festival Archeoskanzen Modrá 14.6.2007 Kunovské léto- mezinárodní folkový festival Archeoskanzen Modrá 18 ... více >

Barokní kašna na Masarykově náměstí
Na náměstí se nachází barokní kašna z 1. poloviny 18. století s plastikou delfínů a piniovou šiškou. Autorem kašny byl olomoucký sochař Václav Render. Originál kašny byl v roce 1979 přemístěn na nádvoří Galerie Slováckého muzea, na jeho místě stojí k ... více >

Dům č.p. 155, PASÁŽ SLUNCE (hotel Slunce)
Jedinou renesanční stavbou ve městě je Dům U Slunce postavený roku 1578. Původně sloužil jako městské skladiště soli, v 19. a počátkem 20. století prošel řadou úprav, které bohužel značně setřely jeho původní renesanční ráz. Uvnitř tohoto měšťanského ... více >

Františkánský klášter
Františkánský klášter byl založen roku 1490 biskupem varadínským a správcem biskupství olomouckého Janem Filipcem, jehož epitaf z r. 1509 je v sakristii. Byl barokně přestaven v letech 1653-57 a znovu 1757 B. Fontanou. Nejvýznamnější a velmi reprezen ... více >

Hrad Buchlov
Tento významný královský hrad s lovčím soudem a lovčím právem stojí na jednom z nejvyšších vrcholků Chřibů nad obcí Buchlovice. Jeho počátky se datují do 1. poloviny 13. století. Nejstarší částí hradu je hranolová útočištná věž se silnými zdmi. Na ní ... více >

Kaple Sv. Barbory
Terénní šíjí je hrad Buchlov spjat s vrchem Modlou, lidově zvaným Barborka, na němž už od 13. Století stával raně gotický kostelík sv. Barbory. Dovídáme se o něm z tzv. černých knih buchlovského práva, některým odsouzeným byla totiž uložena peněžitá ... více >

Kostel sv. Františka Xaverského
Dominantou Masarykova náměstí je farní kostel sv. Františka Xaverského tvořící součást areálu jesuitských budov. Byl postaven podle projektu Jana Dominika Orsiho v letech 1670-1685 Janem Jeronýmem Canevallem. Hlavní oltářní obraz Křest indického prin ... více >

Mariánský morový sloup
Mariánskému náměstí uprostřed vévodí Mariánský morový sloup. Sloup patří k památkám upomínajícím na morové epidemie, které město v minulosti postihly. Byl postavený z cetechovického mramoru v letech 1718-1721a jeho autorem je brněnský sochař Antonín ... více >

Mařatické vinohrady
Mařatické vinohrady se nacházejí na jižním a jihozápadním svahu Rochusu, kde v malebném, klidném údolí s potokem najdeme řadu historických sklepů, z nichž některé pocházejí z 18. století. O pěstování révy na Hradišťsku se zasloužili od 12. století ve ... více >

Památník Velké Moravy
Expozice v Památníku Velké Moravy dokumentuje dějiny Velkomoravské říše. Jedno z jejích center -významných míst - se nacházelo právě v lokalitě dnešního Starého Města. V archeologické lokalitě Na Valách byly objeveny základy velkomoravského kostela. ... více >

Rozhledna na Rovnině
Uherské Hradiště, Bílé Karpaty, Velká Javořina, hrad Buchov, ... vše jako na dlani Z vyhlídkové plošiny, na niž se dostanete po zdolání 125 schodů točitého vřetenového schodiště, je výhled do širokého okolí, na východě lemovaným pohořím Bílé Karpa ... více >

Slovácká búda
Na okraji parku stojí tzv. Slovácká búda, která byla postavena jako replika lidového obydlí v době konání Výstavy Slovácka 1937. Po povodni v roce 1997 byla rekonstruována a vyzdobena malbami bretaňského malíře Moarcha (Miška) Evena. Dnes je využíván ... více >

Slovácké letecké muzeum
duben – říjen (pondělí – neděle) 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin listopad - pro předem objednané skupiny prosinec – březen: zavřeno více >

Velehrad – klášter Cisterciáků s bazilikou sv. Cyrila a Metoděje
ejvýznamnější památka obce. V roce 1927 byl kostel jmenován papežem Piem XI. titulární Bazilikou Menší. Kromě významných děl již vzpomenutých tvůrců patří k uměleckým skvostům varhany z poloviny 18. století, rekonstruované a doplněné v roce 1964 ( 55 ... více >

Zámek Buchlovice
Zámek byl postavený ve stylu italského baroka a vznikl na přelomu 17. a 18. století. Údajně jej nechal postavit Jan Dětřich z Petřvaldu pro svou italskou manželku Eleonoru, která se nedokázala přizpůsobit chladným místnostem na hradě Buchlov. Jde o o ... více >

Židovská synagoga
Poblíž kláštera stojí Židovská synagoga postavená roku 1875 v historizujícím eklektickém slohu. V roce 1904 byla secesně přestavěna a doplněna kopulí. Za 2. světové války byla nacisty zdemolována. Po válce sloužila kulturním účelům, od roku 1967 zde ... více >

poslat odkaz příteli